Privacybeleid

Privacybeleid Veja Bloemen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onderstaand privacybeleid opgesteld. Hierin kunt u onder andere vinden welke gegevens Veja Bloemen verzameld, met welk doel deze verzameld worden en hoe u inzage kunt verkrijgen in deze gegevens.

Veja Bloemen V.O.F. (hierna Veja Bloemen) is een organisatie, welke bloemen, planten en accessoires verkoopt in een fysieke winkel. De organisatie en winkel zijn gevestigd aan de Markt 51, 6681 AG te Bemmel. In het register van de Kamer van Koophandel is deze organisatie te vinden onder nummer 70247129. Bij de Belastingdienst is Veja Bloemen bekend onder nummer NL858212493B01. De contactpersoon voor zaken rondom de AVG is Monique Janssen. Deze is te bereiken via de telefoon van de winkel op het nummer 0481-462483 of per email via info@vejabloemen.nl.

De voornaamste reden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens is de bezorging van bestelde artikelen. De verzamelde gegevens zijn benodigd om de bestelling succesvol te bezorgen en de bijbehorende betaling af te handelen. Deze gegevens zullen op geen enkele wijze voor andere doeleinden (o.a. marketing) gebruikt worden.

Uw gegevens worden in principe alleen gebruikt binnen de organisatie en alleen de medewerkers van de organisatie hebben toegang tot deze gegevens voor het afhandelen van de bestelling. Deze gegevens worden ook onmiddellijk na het uitvoeren van de opdracht en het afhandelen van de betaling vernietigd. Alleen wanneer u de keuze heeft gemaakt om de betaling over te maken of via facturering, zult u opgenomen worden in de bedrijfsadministratie van Veja Bloemen. Hiervoor wordt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd. Na deze periode worden de gegevens vernietigd. Dit betekent dat uw gegevens ook gedeeld worden met de administrateur van Veja Bloemen. Met deze partij is een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarin vermeld staat dat deze vertrouwelijk met de gegevens om dient te gaan en voor geen enkel ander doeleinde dan het uitvoeren van de administratieve werkzaamheden deze gegevens mag gebruiken. Daarbij worden deze gegevens puur gebruikt voor de financiële administratie en zullen uw gegevens niet opgeslagen worden bij deze partij.

Wanneer u contact opneemt met Veja Bloemen via het genoemde e-mailadres, zal het bericht ook op de server van de hostingpartij komen te staan. Met deze partij is een overeenkomst van kracht om uw gegevens te beschermen. Daarnaast zal uw e-mail binnen één maand na afhandeling ook verwijderd worden uit de bestanden van Veja Bloemen.

In het kader van de AVG heeft de consument een aantal rechten. Hieronder wordt vermeld wat uw rechten zijn en wat u kunt ondernemen om gebruik te maken van een recht. In alle gevallen zult u binnen vier weken een reactie ontvangen.

Recht op inzage: Wanneer u wilt inzien welke gegevens van u opgeslagen zijn bij Veja Bloemen, kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Janssen via de genoemde kanalen. Indien mogelijk, graag onder vermelding van de datum van uw laatste aankoop/bestelling en op welke manier de betaling is verlopen (in de winkel/overgemaakt/facturering).

Recht op rectificatie: Wanneer u een rectificatie wil van de opgeslagen gegevens, kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Janssen via de genoemde kanalen. Indien mogelijk, graag onder vermelding van de datum van uw laatste aankoop/bestelling en op welke manier de betaling is verlopen (in de winkel/overgemaakt/facturering).

Recht op indienen van een klacht: Mocht u een klacht hebben over de manier waarop Veja Bloemen omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u, naast Veja Bloemen benaderen via de aangegeven kanalen, ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie hierover is te vinden op de website van de autoriteit: autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Recht op overdracht: Wanneer u wilt dat uw gegevens overgedragen worden aan een andere partij, kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Janssen via de genoemde kanalen. In dit geval graag zo specifiek mogelijk een schets van de situatie geven, zodat dit zo compleet en correct mogelijk kan worden gedaan.

Recht op wissen en/of stoppen van het gebruik: Indien u wenst dat Veja Bloemen stopt met het gebruiken van uw gegevens, kunt u hiervoor contact opnemen met Monique Janssen. Zoals eerder aangegeven, worden uw gegevens voor geen enkel ander doeleinde gebruikt dan het verwerken van uw bestelling en is dit dus ook de enige periode waarin het gebruik gestopt kan worden. Wanneer uw gegevens in de financiële administratie zijn opgenomen (bijvoorbeeld door een eerdere bestelling met facturering), zullen deze bewaard moeten worden voor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. In deze periode is het puur ter opslag, niet voor gebruik van de gegevens.

Veja Bloemen verwerkt uw gegevens, zoals eerder genoemd, alleen voor het uitvoeren van de opdracht. Dit betreft wettelijk gezien uit commercieel belang. De gegevens die u bij ons achterlaat bij het indienen van een bestelling, zijn de minimaal benodigde gegevens voor het uitvoeren van de opdracht. Zonder deze gegevens is het voor Veja Bloemen niet mogelijk de opdracht uit te voeren.

Wanneer het benodigd is dat de gegevens gedeeld worden met een andere organisatie dan hierboven aangegeven, zal hiervoor eerst uw toestemming gevraagd worden. Met deze organisaties zal logischerwijs ook een verwerkingsovereenkomst gesloten worden om de beveiliging van uw gegevens te kunnen garanderen.

Indien het wettelijk vereist is, behoudt Veja Bloemen zich het recht de gegevens te openbaren. Ook wanneer het door de organisatie gerechtvaardigd geacht wordt deze gegevens te delen voor een juridisch verzoek/proces, heeft de Veja Bloemen het recht dit te doen. Tevens in het kader van bescherming van het eigendom of de veiligheid van Veja Bloemen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij diefstal. Daarbij wordt geprobeerd uw recht op privacy zoveel mogelijk in acht te nemen.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen, worden alle gegevens na afhandeling in de winkel verzameld en worden deze dan wel vernietigd, dan wel in een afgesloten ruimte opgeslagen. Ook de soft- en hardware van de organisatie is beveiligd met o.a. wachtwoorden. De website (www.vejabloemen.nl) heeft geen aparte beveiliging, omdat hier geen gevoelige informatie, zoals inloggegevens, voor hoeft te worden gebruikt.

Mochten er voor u nog onduidelijkheden zijn na het lezen van dit statement, laat het dan weten via één van de genoemde kanalen, te vinden in alinea 2.